Schoonheidssalon Anett


                                                  Laat de Natuur Uw Huid Verzorgen!

Privacyverklaring
Schoonheidssalon Anett, gevestigd aan De Beuk 56 3161 JH te Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Aangeraden wordt deze zorgvuldig te lezen.
Contactgegevens:
anettkollath@hotmail.com 
De Beuk 56, 3161 JH te Rhoon
tel.nr: 06-43225212
Anett Kollath is de eigenaar en Functionaris gegevensbescherming van Schoonheidssalon Anett.
Gebruik persoonsgegevens
Schoonheidssalon Anett verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van haar diensten en je deze gegevens zelf aan haar versterkt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die je verwerkt worden:
-Voor- en achternaam
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Gezondheidstoestand (om een zo goed mogelijke dienst te leveren, kan naar je gezondheid gevraagd worden).
Minderjarigen
Schoonheidssalon Anett verwerkt niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat het echter niet te controleren is of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, is het advies aan ouders dan ook betrokken te zijn bij de online activiteit van hun kinderen. 
Doeleinden verwerking persoonsgegevens 
Schoonheidssalon Anett verwerkt jouw persoonsgegevens afhankelijk van de af te nemen diensten, voor de volgende doelen:
-Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
-Je te kunnen bellen of e-mailen of d.m.v. andere persoonlijke communicatiemiddelen te bereiken indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
-Je te informeren over wijzigen van haar diensten en producten. 
-Voor het door jou gevraagde advies met de door jou aan haar toevertrouwde informatie via het bericht dat jij aan haar verzend. 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Anett. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar anettkollath@hotmail.com
Autoriteit Persoonsgegevens 
Mocht er een klacht zijn over de verwerking van je persoonsgegevens nadat je deze gemeld hebt bij Schoonheidssalon Anett, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
Hoe persoonsgegevens beveiligd worden 
Schoonheidssalon Anett neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op.